De uitkomst van de begroting na de 1e kwartaalrapportage en de kaderbrief is:

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Nr.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

1

Uitkomst geactualiseerde Begroting na 1e kwartaalrapportage 2021

8.140

-632

-670

-558

-549

2

Kaderbrief 2022-2025

0

-365

-143

218

-678

Saldo

8.140

-997

-813

-340

-1.227