Leeswijzer en samenvatting

De Kaderbrief 2021 geeft informatie over de kaderstellende richting waarmee bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2021 rekening dient te worden gehouden, waarbij het uitgangspunt een structureel sluitende (meerjaren)begroting met voldoende weerstandsvermogen op te stellen.

In deze kaderbrief treft u:

  • Informatie over het verloop van de beschikbare stelposten aan.