Na de 1e kwartaalrapportage 2021 is de uitkomst van de begroting 2021-2025.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo

8.140

-632

-670

-558

-549